Naar een digitale administratie en échte partner voor bedrijven

Tijd voor een andere route 

Het beheerscontract van 14 oktober 2021 erkent de Service public de Wallonie (SPW) als een belangrijke speler om de groei van de ondernemingen te stimuleren. Na drie jaar is het tijd voor een evaluatie. Werden de vooropgestelde doelstellingen bereikt en waar kunnen we optimaliseren?


Partner in plaats van controleur

De overheid moet haar nieuwe rol van partner echt omarmen en loskomen van de traditionele perceptie van controleur. Vertragingen tijdens de toekenning van subsidies of de goedkeuring van vergunningen en licenties vormen een ernstige belemmering voor de economische activiteiten, net zoals obstakels bij de ontwikkeling van activiteiten. Als dienstverlener moet de overheid de rol opnemen van facilitator en stimulator van bedrijven.

Te weinig ruimte voor digitale technologie

Het huidige beheerscontract houdt onvoldoende rekening met het belang en het potentieel van digitale technologie. De integratie van digitale technologie wordt helaas naar de periferie van de strategie verwezen. Nochtans is het een essentiële hefboom om de beschikbaarheid van ambtenaren te verbeteren en het advies en de begeleiding aan bedrijven naar nieuwe hoogtes te tillen. 

Alle hens aan dek dus om zich aan te passen aan het veranderende ondernemersklimaat. De doelstellingen van het beheerscontract verduidelijken, de administratie omvormen tot een dynamische partner en digitale technologie integreren zijn essentiële maatregelen om een robuust en competitief ecosysteem te creëren voor ondernemend Wallonië.


Roadmap naar duurzame welvaart

#1 Optimaliseer het beheercontract 

Agoria stelt verschillende sleutelacties voor om het bedrijfsecosysteem in Wallonië te versterken. Eerst en vooral is het huidige SPW-beheerscontract toe aan een grondige evaluatie. Het nieuwe contract moet rekening houden met onze eisen hieronder. Het is immers een strategische kans om sterkere banden te smeden tussen administratie en bedrijfswereld en zo een context te creëren die innovatie en groei bevordert. 

Ten tweede moet er een controle komen op het budget van de administratie met het oog op een optimale besteding van de beschikbare middelen. In een voortdurend evoluerende technologische omgeving moet je oordeelkundig investeren. Dat betekent focus op de beste kansen voor ontwikkeling en innovatie én onnodige uitgaven vermijden. 

Tot slot pleiten we voor een snellere mentaliteitsverandering bij de ambtenaren. Als echte actoren van verandering moeten zij in de eerste plaats actieve, betrokken en toegewijde partners worden van het succes van bedrijven. Hun rol mag dus niet langer beperkt blijven tot die van controleur.

#2 Versterk de IT-beveiliging en zet meer in op digitale technologie 

In het licht van het snel veranderende technologische landschap schuift Agoria een aantal maatregelen naar voren om de administratieve diensten aan te passen en het volledige potentieel van de digitale economie te benutten. 

Eerst en vooral is beveiliging een centraal en onontkoombaar thema geworden. Alle IT-netwerken van de overheidsdiensten beveiligen tegen cyberaanvallen is dan ook een absolute must. Niet alleen om gevoelige informatie te beschermen, maar ook om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen en het vertrouwen in overheidsinstellingen in stand te houden. Een dergelijke aanpak is essentieel en zal Wallonië wapenen voor de uitdagingen van de NIS2-richtlijn. 

Vervolgens moedigen we het gebruik aan van geavanceerde digitale technologieën, zoals artificiële intelligentie. Door data gericht in te zetten, kunnen we de efficiëntie van overheidsdiensten verbeteren, anticiperen op trends en proactief de ontwikkeling van bedrijven ondersteunen.

#3 Ga voor administratieve vereenvoudiging en vermijd extra lasten 

Ten eerste is een vlottere identificatie van bedrijven cruciaal wanneer ze in contact komen met de autoriteiten. Dit initiatief zal de administratieve complexiteit en rompslomp verminderen, met vlottere interacties tussen overheid en bedrijven als resultaat. 

Ook rationalisering van de beschikbare steunmaatregelen is aan de orde. Door ze aan te passen aan de specifieke behoeften van bedrijven kunnen ze gerichter worden ingezet, met een grotere impact als gevolg. Soms verliezen steunmaatregelen na verloop van tijd hun effect, dus regelmatig evalueren en bijsturen is de boodschap. Tot slot pleit Agoria ervoor om extra administratieve of fiscale lasten voor bedrijven te vermijden. Ondernemingen proberen te groeien, ondanks het moeilijke economische klimaat.

Technology for a better world 

Bij Agoria zijn we ervan overtuigd dat ondernemerschap de sleutel is tot een betere toekomst. Wij streven naar een overheid die zich – zoals voor elke burger – als een echte partner opstelt ten dienste van het concurrentievermogen van ondernemingen. Binnen deze dynamiek kunnen we samen aan de toekomst bouwen en alle ondernemerspotentieel aanboren.

Lees onze aanbevelingen voor andere beleidsniveau's