Onderwijs & opleiding

Talentontwikkeling is hét fundament van onze kenniseconomie, via het onderwijs én levenslang leren. Maar wat we vandaag onder ‘leren’ verstaan, is niet meer hetzelfde als tien jaar geleden. Bovendien vereisen de snelle technologische evolutie en de groene transitie een flexibel leersysteem. Hoe herzien we onze visie op leren en bieden we maximaal kansen tot upskilling en reskilling?


Lees meer

Ontdek onze aanbevelingen per beleidsniveau