Digitalisering

Digitale technologie is al alomtegenwoordig en het belang ervan zal stelselmatig blijven toenemen. Naast een groeisector op zich biedt het antwoorden op tal van maatschappelijke, milieu-, klimaat- en economische uitdagingen. Maar een toekomstgerichte basisinfrastructuur is hiervoor onontbeerlijk, net zoals voldoende digitale maturiteit. Zoniet zakken we naar de staart van het Europese peloton. Maar waar zit die hogere versnelling?


Lees meer

Ontdek onze aanbevelingen per beleidsniveau