Internationaal ondernemen

Als open economie zijn we heel sterk afhankelijk van export, internationale investeringen en invoer van grondstoffen uit het buitenland. Alleen zet de geopolitieke realiteit ons bestaande beleid inzake internationaal ondernemen danig op de helling. Welke keuzes maken we om onze welvaart veilig te stellen en hoe bewegen we op het internationale toneel?


Lees meer

Ontdek onze aanbevelingen per beleidsniveau