Blijf Vlaanderen wereldwijd positioneren als topinnovatieregio

Tijd voor een andere route 

Ondanks de pandemie en de Oekraïnecrisis beleefde Vlaanderen in 2021 en 2022 recordjaren op het vlak van investeringen uit het buitenland. Onze regio staat hoog aangeschreven voor haar O&O en zit binnen de Europese kopgroep van zogeheten innovatieleiders. Toch mogen we niet op onze lauweren rusten, want ook in het buitenland zitten ze niet stil.


Topjaren voor buitenlandse investeringen

Buitenlandse bedrijven investeerden in 2022 maar liefst 5,26 miljard euro in Vlaanderen, een historisch record. Ruim 20% van de centen stroomde naar productiecapaciteit, eveneens bijna 20% naar O&O. De in totaal 278 investeringsprojecten waren goed voor 6.540 extra jobs.

Sterke promotie in het buitenland

Via Flanders Investment & Trade (FIT) timmert Vlaanderen verder aan de weg om onze regio aantrekkelijk te maken in het buitenland. Daarvoor versterkte FIT onder meer zijn netwerk van technologieattachés, wat Agoria alleen maar kan toejuichen.

Competitiviteit is geen evidentie

De wereld evolueert razendsnel en ook andere regio’s zitten niet stil. Om onze positie van topinnovatieregio te behouden – of zelfs verder te versterken – moeten we dan ook creatief en vooral proactief uit de hoek komen. 

Zo gaat 45% van de Vlaamse export naar buurlanden Frankrijk, Duitsland en Nederland, ongeveer 2/3 blijft binnen de grenzen van de EU-27. Alleen voorspelt de Europese Commissie dat 85% van de toegevoegde waarde buiten de EU gerealiseerd zal worden tegen het einde van dit decennium. Een opportuniteit en een bedreiging tegelijk dus voor Vlaanderen …


Roadmap naar duurzame welvaart

#1 Gebruik het handelsbeleid als pijler van het industrieel beleid 

Dit geldt zowel voor export als import. Zo ijveren we voor ambitieuze handelsakkoorden, maar ook voor de diversificatie van onze import met het oog op een open strategische autonomie.

 

#2 Ratificeer bestaande handelsverdragen en sluit nieuwe af 

Dat slechts een minderheid van de Vlaamse bedrijven zijn diensten of producten ook buiten de EU aan de man brengt, is een mogelijke bedreiging voor onze regio. Om die drempel te verlagen, pleit Agoria voor de ratificering van bestaande handelsverdragen en het sluiten van nieuwe. Vlaanderen erkent terecht het strategische karakter van vrijhandelsakkoorden. Dwing daarom de ratificatie binnen België af via het overlegcomité en maak er belangenconflicten van indien nodig.

 

#3 Implementeer nationale controlemechanismen 

De EU nam een bindend mechanisme aan rond interne informatie-uitwisseling over directe buitenlandse investeringen. Daar zijn nationale controlemechanismen voor nodig in combinatie met een veilige, geoliede Europese coördinatie. Agoria blijft samen met VBOVoka, UWE en Beci aandringen op een grondige benchmarking met de buurlanden, bijvoorbeeld rond doorlooptijden. Een dergelijke screening vereist zowel menselijke als digitale ondersteuning, waar de volgende regeringen volgens Agoria prioriteit aan moeten geven. Als onze complexe staatsstructuur vlotte controlemechanismen in de weg staat, dreigen we investeringen aan de buurlanden te verliezen.

 

#4 Versterk de werking van de technologieattachés 

Agoria is tevreden over het aanstellen van de technologieattachés in deze legislatuur. Agoria ziet een opportuniteit in het verder versterken van technologieattachés door het optimaliseren van de samenwerking met andere organisaties (o.a. VLAIO) en de werking van de attachés nog meer af te stemmen op de noden van de Vlaamse bedrijven.

Lees onze aanbevelingen voor andere beleidsniveau's