Ondersteunende overheid voor beter ondernemersklimaat

Tijd voor een andere route 

Als motor van economische activiteit en innovatie, creëren de technologiebedrijven een hoog niveau van welvaart en welzijn. Maar de tsunami aan Europese regels zetten steeds meer een rem op de economische activiteit en innovatiekracht. Bovendien zorgen nationale en regionale gold-plating voor een ongelijk speelveld, zelfs binnen de interne EU-markt. Een toegankelijk vergunnings- en subsidiebeleid en een stabiele fiscaliteit zijn minimumvoorwaarden voor een aantrekkelijker ondernemersklimaat.


Ontoereikende overheidssteun tijdens Oekraïnecrisis

4,3 miljard euro maakte Vlaanderen vrij om de economie en maatschappij te stutten tijdens en na de coronapandemie. Tijdens de Oekraïnecrisis was de Vlaamse Regering veel minder present en de steunmaatregelen waren een stuk beperkter dan in buurlanden als Frankrijk of Duitsland. Bijgevolg zakte het ondernemersvertrouwen tot een dieptepunt.

Te log en traag subsidie- en vergunningsbeleid

De Vlaamse subsidie-instrumenten worden steeds complexer, ontoereikender en veeleisender. Denk aan extra voorwaarden zoals het voorleggen van een klimaatplan. Bovendien is het subsidielandschap sterk versnipperd, vordert de digitalisering van de overheidsadministratie traag en blijven ook de doorlooptijden van vergunningsaanvragen te lang. Een van de gevolgen is dat Vlaanderen er niet in slaagt om de belangrijkste waardeketens maximaal te ondersteunen. Toch kan de overheid nog serieuze stappen vooruitzetten, onder meer qua digitalisering van administratie. Ook vergunningsaanvragen kennen nog altijd een veel te lange doorlooptijd.

Opsplitsing overheidsopdrachten drempelverlagend

Kmo’s en nichebedrijven hebben vaak niet de capaciteit om een volledige overheidsopdracht voor hun rekening te nemen. Terwijl ze wel prima geplaatst zijn om één of meerdere delen voor hun rekening te nemen. De opsplitsing van grote opdrachten in percelen werkt dan ook drempelverlagend voor kmo’s. De milieuclausules stimuleren dan weer korte ketens, wat lokale bedrijven een streepje voor geeft.


Roadmap naar duurzame welvaart

#1 Vergunningsprocedures sneller laten verlopen 

Het vergunningsproces is te log en uitgesponnen. Agoria stelt een effectieve doorlooptijd van drie maanden voorop als streefdoel. Maar zorg in de eerste plaats voor rechtszekerheid door de hangende dossiers op te lossen en beperk de beroepsmogelijkheden die vandaag veel te uitgebreid zijn en aanvragen eindeloos verlengen.

 

#2 Ook een slankere overheid met verdere digitalisering van de administratie beschouwt Agoria als een dringend werkpunt (zie hoofdstuk Circulaire economie & milieu).

 

#3 Vlaams subsidiebeleid heroriënteren in functie van de geïdentificeerde strategische sectoren.

 

#4 Betalingstermijnen respecteren 

Naast inkorting van betalingstermijnen moet er gehamerd worden op de naleving van de huidige termijnen door aanbesteders. Agoria beveelt overheden ook aan om de inlevertermijnen te verlengen en de verwerkingstijd te verkorten.

 

#5 Laat circulariteit meetellen in aanbestedingen 

Met het platform voor duurzame aankopen zijn we de goede weg ingeslagen, maar we kunnen en moeten beter doen. Het Vlaamse beleid om duurzaam en innovatief aan te kopen verdient alle kansen en moet verdergezet worden.

Lees onze aanbevelingen voor andere beleidsniveau's