Faciliteer de uitrol van digitale topinfrastructuur

Tijd voor een andere route 

Met een sterke digitale backbone verhoogt een land de competitiviteit van zijn bedrijven en het welzijn van elke individuele burger. De uitrol van 5G, glasvezel en ultrasnelle gigabit netwerken zijn hierbij primordiaal. De industrie en telecomsector staan klaar, maar de complexe regelgeving dreigt de weg te blokkeren naar betere connectiviteit. Gevolg: Vlaanderen heeft wel wat in te halen op andere Europese landen.


Versnelde uitrol van 5G, glasvezel en gigabit netwerken 

Nu de 5G-veiling een feit is, zijn de vijf mobiele operatoren – Proximus, Orange, Telenet, Citymesh en NRB – in actie geschoten. De sector engageert zich om 99% van het grondgebied tegen 2025 te coveren

Om kostenefficiënt te werken mogen de stralingsnormen niet buitensporig streng zijn in vergelijking met internationale standaarden of aanbevelingen. Sinds vorig jaar liggen de Vlaamse normen vast voor elektromagnetische straling van vaste zendantennes. Er wordt gebruikgemaakt van een cumulatieve stralingsnorm: worden er signalen van meerdere zendantennes gemeten, dan moeten de elektrische velden worden opgeteld volgens een vaste formule.

Ons vaste telecomnetwerk is één van de meest performante van Europa. Al sinds eind 2019 lopen in Vlaanderen initiatieven om een 1 Gbps-netwerk uit te rollen en zo te voldoen aan de Europese doelstelling. Daarnaast pompen alle operatoren grote budgetten in de kapitaalintensieve uitrol van glasvezel.

Proximus wil tegen 2028 meer dan 4 miljoen gezinnen en bedrijven aansluiten op glasvezel. Telenet en Fluvius slaan dan weer de handen in elkaar voor de uitrol van FttH en de verdere upgrade van het HFC-netwerk. Orange en VOO, tot slot, stelden een strategisch industrieel plan op om het HFC-netwerk te upgraden en glasvezel uit te rollen.

Explosie van regels, lasten en plichten

De telecomsector investeert zwaar om ons land te voorzien van digitale topinfrastructuur. De overheid op haar beurt moet een regelgevend kader voorzien dat deze investeringen aanmoedigt in plaats van afremt.

De laatste jaren was er echter een explosie van bijkomende regels, financiële lasten en administratieve plichten – vanuit Europa én door onze complexe staatsstructuur. Jaar na jaar komen daar nog nieuwe verplichtingen bij, van strengere milieurapporteringen over nieuwe regels bij de verandering van internetprovider tot compensatie van dienstonderbrekingen. Verder zijn er intussen ruim 100 Vlaamse gemeentes met pyloontaksen. Al die regels en lasten wegen op de rentabiliteit van de telecomsector


Roadmap naar duurzame welvaart

#1 Maak een strategische telecomroadmap 

Volgens Agoria is zo’n planning onontbeerlijk voor de vlotte uitbouw van vaste en mobiele telecomnetwerken. Belangrijk is dat de roadmap wordt opgesteld door de verschillende overheidsniveaus en in overleg met de telecomsector.

 

#2 Implementeer het Europese Digital Decade en Connectivity Policy Program 

Ga voor een strikte en geharmoniseerde uitrol op federaal en gewestniveau.

 

#3 Creëer een fiscaal vriendelijk kader in de geest van de Europese EECC en GIA vraagt Agoria de opheffing van alle belastingen, taksen, accijnzen, retributies of welke vergoedingen, ook op de mobiele en vaste netwerken.

 

#4 Implementeer de Europese aanbeveling van de radionorm van 41 V/m.

 

#5 Ga voor administratieve vereenvoudiging 

Maak een doorlichting van het regelgevende kader en stippel vervolgens een plan uit om het administratief te vereenvoudigen.

 

#6 Zet een stimulerend connectivity-innovatieprogramma op poten voor toekomstige hoge capaciteitsnetwerken, zoals 5G en glasvezel.

Technology for a better world 

Telecom raakt meerdere focuspunten in de duurzaamheidsstrategie van Agoria. In de complexe en veranderende wereld van vandaag wil de technologische industrie een probleemoplosser zijn. We ontwikkelen technologie die de digitalisering van de samenleving versnelt en de data-economie ondersteunt. Tegelijkertijd leveren we inspanningen om de negatieve effecten van de digitalisering te beperken.

Lees onze aanbevelingen voor andere beleidsniveau's