R&D&I

Naast een competitieve omgeving en voldoende talent hangt de verankering van de technologische industrie af van de nabijheid van onderzoek en ontwikkeling. Sterker nog, O&O is hét instrument om ons concurrentievermogen aan te scherpen. Ons land kan bogen op een sterk O&O-ecosysteem, onder meer dankzij een gunstig parafiscaal kader. Op kruissnelheid blijven is de boodschap, maar hoe pakken we dat aan? 


Lees meer

Ontdek onze aanbevelingen per beleidsniveau