Naar leiderschap in de twintransitie

Tijd voor een andere route 

Brussel staat op plaats 28 van de meest innovatieve Europese regio’s volgens het Europees Regionaal Innovatie Scorebord 2023. Daarmee versterkt het gewest zijn status als innovatieleider. Dit succes is grotendeels te danken aan het Brusselse innovatieagentschap Innoviris, een solide partner voor bedrijven en onderzoeksinstellingen die investeren in innovatie.


Verschillende indicatoren bevestigen deze dynamiek. Denk maar aan het grote aantal internationale wetenschappelijke co-publicaties per miljoen inwoners die tot de 10% van meest geciteerde publicaties wereldwijd behoren, het hoge percentage hoogopgeleide 25- tot 34-jarigen en een het grote aantal inwoners met bovengemiddelde digitale vaardigheden. 

De informatie- en communicatietechnologiesector (ICT) is bijzonder dynamisch, met een groot aandeel experts en aanzienlijke uitgaven voor innovatie per werknemer. 

De publieke sector biedt op zijn beurt actieve ondersteuning via O&O-bijdragen. Brussel valt op door het grote aantal co-publicaties van private en publieke entiteiten buiten de medische sector. De kmo’s in het gewest vertonen ook een tendens naar collaboratieve innovatie en marketing van nieuwe producten.

De complexiteit en versnelling van technologie overwinnen

Ondanks de geboekte vooruitgang staat Brussel voor een aantal uitdagingen, waaronder levenslang leren, R&D-uitgaven in de privésector opdrijven en innovatie stimuleren op het vlak van design en patenten. Het zijn stuk voor stuk cruciale inspanningen voor de hoofdstad van Europa om zijn status als leidend innovatiecentrum te consolideren. 

Bovendien vormt de veelheid aan digitale technologieën – artificiële intelligentie, 5G, datamanagement, beveiliging, SaaS, het virtuele … – voor veel bedrijven een obstakel. De hoge complexiteit en de snelle vooruitgang van al die verschillende technologieën staan hun digitale transformatie in de weg. 

Om hieraan te verhelpen wil Brussel met het Gewestelijk Innovatieplan 2021-2027 bedrijven ondersteunen bij hun digitale en ecologische transformatie (twintransitie). De twintransitie is immers dé sleutel in de strijd tegen klimaatopwarming, welvaartcreatie en versterking van de competitiviteit. Deze initiatieven kunnen Brussel positioneren als leider in de twintransitie binnen Europa.


Roadmap naar duurzame welvaart

#1 Zet meer in op ondersteuning en begeleiding van bedrijven 

Om bedrijven in het algemeen en kmo’s in het bijzonder te helpen zich een weg te banen door de steeds veranderende technologische omgeving, raden we aan om strategische innovatieondersteuning in te voeren. Sirris en de EDIH SustAIn.brussels bieden mooie voorbeelden van soortgelijke initiatieven. Verder is het cruciaal om bestaande en opkomende ecosystemen te ondersteunen via partnerships tussen bedrijven, universiteiten, onderzoekscentra en regionale instellingen. 

 

#2 Bevorder innovatie en digitale technologie 

Erken digitale technologie als innovatiemotor voor alle Brusselse sectoren. Bovendien pleiten we ervoor om de inspanningen voor de zogenaamde twintransitie op te drijven en Brussel op dit vlak te promoten als Europees leider. Dat kan via initiatieven als de EDIH SustAIn.Brussels en FARI.

 

#3 Stimuleer de belangstelling voor STEM en versterk de kennisoverdracht 

Agoria wil dat er meer initiatieven komen om studenten aan te moedigen een STEM-richting te kiezen. Het project voor een wetenschaps- en technologiecentrum aan het Weststation, geïnitieerd door de Brusselse regering, kan hierin een grote rol spelen. We steunen dit mooie initiatief dan ook actief en engageren ons om de samenwerking met partners uit de bedrijfswereld te bevorderen. Ook bevelen we een vlottere kennisoverdracht aan vanuit de universiteiten, hogescholen en onderzoekscentra naar de privésector. 

 

#4 Controleer de voorbeeldcriteria voor subsidies 

We raden aan om voorzichtig te zijn met de voorbeeldcriteria die zullen worden vastgelegd in het kader van de herziening van het besluit van 27 juli 2017. Het doel van dit besluit is om onderzoek, ontwikkeling en innovatie te bevorderen door economische steun toe te kennen aan bedrijven en onderzoeksinstellingen die met bedrijven worden gelijkgesteld. Zorg ervoor dat deze criteria eerlijk en gunstig zijn voor innovatie.

 

#5 Verhoog budgetten en versterk samenwerking op nationaal niveau 

Agoria dringt sterk aan op een verhoging van het O&O-budget, zodat het op het niveau komt van de andere gewesten. Daarnaast moet de samenwerking tussen actoren in het hele land bevorderd worden, bijvoorbeeld door meer nadruk te leggen op oproepen voor innovatieve projecten. 

Tot slot raden we aan om de promotie van en communicatie over Europese innovatiefondsen te versterken, met bijzondere aandacht voor fondsen die verband houden met de mogelijkheden van de digitale transformatie.

 

#6 Herzie de bevoegdheden voor economie en innovatie 

We blijven het belang onderstrepen van één ministeriële portefeuille voor economische en innovatiebevoegdheden, zoals tijdens de vorige legislatuur.

Technology for a better world 

Bij Agoria zijn we ervan overtuigd dat technologie een essentiële bondgenoot is in de strijd tegen de klimaatopwarming. Wij geloven sterk in de twintransitie, die ecologische en digitale vooruitgang combineert. Dankzij zijn dynamiek en innovatiepotentieel is Brussel de ideale Europese leider in deze transformatie. We moedigen het gewest ten zeerste aan om deze kans te grijpen!

Lees onze aanbevelingen voor andere beleidsniveau's