Competitiviteit

Een welvarende toekomst voor ons land staat of valt met competitieve ondernemingen. Maar er liggen enkele grote obstakels op het pad. Zo steeg de loonkostenhandicap ten opzichte van onze buurlanden de voorbije drie jaar verder, met een verlies aan marktaandeel als gevolg. Tel daar onze ondermaats functionerende arbeidsmarkt bij en de vraag rijst: hoe berekenen we een andere route?


Lees meer

Ontdek onze aanbevelingen per beleidsniveau