Is Brussel wel klaar voor een digitale toekomst?

Tijd voor een andere route

Brussel huisvest dankzij zijn titel van Europese hoofdstad zowel publieke organisaties als talrijke lokale en internationale bedrijven. Die creëren samen heel wat jobs en toegevoegde waarde. Maar dit bloeiende ecosysteem draait enkel als het digitale netwerk ook op peil is.

Aan intenties rond digitalisering alvast geen gebrek, want Brussel mikt hoog. Of althans veel hoger dan de huidige telecominfrastructuur doet vermoeden. Terwijl wij discussieerden over de 5G-normen, namen andere Europese hoofdsteden een fikse voorsprong. En ook in andere delen van België werden de eerste commerciële en industriële toepassingen reeds gelanceerd.


Fiscale onzekerheid remt investeringen

De 19 Brusselse gemeentes heffen taksen op gsm-antennes, en doen dat elk met eigen reglementen. Het resultaat: telecomspelers zien door de bomen het bos niet meer. Bovendien dreigt het gewest met nieuwe retributies op vaste netwerken – wat de investeringsbereidheid verder doet afnemen. Tot slot blijven ook onze trage vergunningsprocedures een doorn in het oog van telecombedrijven.

Uiterst strenge stralingsnormen

Hoewel de Brusselse regering de cumulatieve stralingsnorm voor blootstelling aan elektromagnetische straling versoepelde tot 14,57 V/m, blijft onze hoofdstad zich profileren als een bijzonder strenge klant. Ter illustratie: de EU-aanbeveling voor de stralingsnorm is 41,2 V/m – een norm die al onze buurlanden volgen.

Deze context stelt operatoren voor een moeilijke keuze, want te lage normen vereisen tot 30% meer antennes om dezelfde dienstverlening te kunnen garanderen. Meer antennes betekent ook meer taksen en administratieve vergunningsaanvragen. Volgt iedereen, dan leidt dit opbod aan antennes ook tot saturatie van de netwerken.

Duizenden jobs en enorme inkomstenbron op de helling

Nog nooit waren de investeringen van de telecomsector zo hoog in ons land. In 2022 ging liefst 2,3 miljard euro naar infrastructuur. Daarbovenop werd nog eens 1,4 miljard euro geïnvesteerd in licentierechten. En dit is nog maar het begin. Met de uitrol van nieuwe mobiele en vaste netwerken zoals glasvezel, 5G en – later – 6G zullen de investeringen enkel toenemen.

Naast de commerciële investeringen dragen de operatoren ook veel belastingen af aan de gewesten en gemeenten. En wat met sociale bijdragen? Die zijn er ook. Meer dan 1 miljard euro per jaar. De sector creëert namelijk veel tewerkstelling: 20.000 directe jobs en 20.000 indirecte jobs. Het merendeel van deze jobs bevindt zich in het Brusselse Gewest. Een beleid dat de telecomsector ondersteunt en mee vormgeeft is dus noodzakelijk, zowel vanuit economisch als maatschappelijk standpunt. Tijd voor een nieuwe route.


Roadmap naar duurzame welvaart

#1 Pas de stralingsnorm aan naar 41,2 V/m (in lijn met de EU-aanbeveling)

 

#2 Verminder de administratieve lasten

Agoria pleit voor eenvoudige en harmonieuze procedures bij de toekenning van vergunningen en doorgangsrechten. Dit houdt een doorlichting in van de bestaande regels en wetten, gevolgd door een plan van administratieve vereenvoudiging.

 

#3 Implementeer de Europese Gigabit Infrastructure Act (GIA) zonder afwijkingen

 

#4 Zorg voor een investeringsvriendelijk fiscaal klimaat

In de geest van de GIA en de European Electronic Communications Code (EECC) vraagt Agoria om de opheffing van alle belastingen, taksen, cijnzen, retributies en vergoedingen op mobiele en vaste netwerken.

 

#5 Implementeer het Europese Digital Decade en Connectivity Policy Program in het federale België met zijn drie gewesten

 

#6 Ontwikkel een nationale roadmap

Agoria stuurt aan op een nationale strategische roadmap voor de uitbouw van vaste en mobiele telecomnetwerken. Dit moet een samenwerking zijn van de verschillende overheden, de telecomsector en de industrie, en uitmonden in een langetermijnvisie, een stabiel wetgevend kader en een investeringsvriendelijk klimaat.

Technology for a better world

De telecomsector lijkt op het eerste gezicht misschien moeilijk te linken aan duurzaamheid, maar niets is minder waar. Een bloeiende telecom versnelt de digitalisering van de samenleving, ondersteunt de data-economie, en maakt vlotte, milieuvriendelijke mobiliteit mogelijk. Bovendien verhoogt een eersteklas digitaal netwerk de competitiviteit van onze bedrijven. Dit alles leidt dan weer tot duurzame welvaart.

Lees onze aanbevelingen voor andere beleidsniveau's