Van be.Brussels naar be.International

Tijd voor een andere route 

Een internationaal vizier is essentieel voor de economische ontwikkeling – en dus welvaart – van Brussel. Zo kunnen de lokale bedrijven enkel hun steile ambities waarmaken als ze erin slagen om talent van buiten de EU aan zich te binden. Omgekeerd is het ook zo dat ondernemend Brussel zelf de grenzen oversteekt. Een internationaliseringstraject is voor veel bedrijven dé weg naar groei. 

Om goed te scoren op beide aspecten ligt er wel nog wat werk op de plank. Brussel kan veel beter dan het vandaag doet.


Gros start-ups blijft enkel lokaal actief

Het hoeft niet te verbazen dat Brussel de stad is met het grootste aantal start-ups in België. Wat wél de wenkbrauwen doet fronsen, is dat deze ondernemingen heel moeilijk doorgroeien tot scale-ups. Een belangrijke oorzaak is alvast dat de Brusselse start-ups zelden naar het buitenland trekken. Dat is voor veel start-ups nochtans de sleutel om door te breken.

Wat dan de hardste remmen zijn op de internationalisering van Brusselse start-ups? Agoria en Sirris gingen op onderzoek. De top 3:

#1 Te moeilijk om de juiste zakelijke relaties te leggen (44%).

#2 Te moeilijk om de nodige budgetten aan te trekken (38%).

#3 Te weinig kennis en ervaring op de internationale markt (33%).
 

Economische migranten zich beter thuis laten voelen

Economische migratie is sinds 2014 een volwaardige gewestelijke bevoegdheid. De Brusselse gewestadministratie is wat dat betreft een voorbeeld in België: een website met duidelijke informatie over aanvraagprocedures in het Engels, maar ook een administratie die snel en efficiënt werkt.

In het welkomstbeleid spelen vooral de Brusselse gemeenten een cruciale rol. Zij zijn doorgaans het eerste contact voor buitenlands talent en leveren ook de verblijfskaarten af. Maar hun verbindende rol vullen de gemeenten vandaag nog niet of onvoldoende in.


Roadmap naar duurzame welvaart

Internationalisering

#1 Voorzie betere begeleiding

We moeten de hoofdredenen tackelen waarom start-ups niet internationaliseren. Dat kan onder andere met een betere begeleiding op het vlak van business development en go-to-market, gerichte economische acties en internationale events. De toegang tot financiering is een andere essentiële succesfactor.

#2 Breng het Brusselse ecosysteem samen

Om de (internationale) groei van de digitale start-ups in Brussel te ondersteunen, hebben hub.brussels en Agoria het project scale.brussels opgericht. Zulke projecten waarbij ook best practices en ervaringen worden gedeeld, moeten op grotere schaal uitgerold worden.

#3 Versnel de aflevering van exportvergunningen

Investeer in de doorgedreven digitalisering van exportvergunningen en verhoog het aantal vte’s. De ambitie moet zijn om – net zoals in Vlaanderen – vergunningen op een economisch realistische tijd van 40 kalenderdagen af te leveren.

Economische migratie

#4 Versterk het Working in Belgium-platform

We moeten het gemeenschappelijke Working in Belgium-platform voor de behandeling van verblijfsaanvragen verder uitbouwen. Maak daarom van bij de aanvang van de legislatuur een budget vrij voor de uitrol en versterking van dit platform.

#5 Voorzie voldoende middelen voor de gewestdienst economische migratie om minstens het huidige niveau van dienstverlening te handhaven.

#6 Roep structureel overleg in het leven voor economische migratie

De vraag naar buitenlandse arbeidskrachten stijgt snel en het is belangrijk dat het wetgevend kader vlot mee-evolueert. Doe dit in samenspraak met de gewestelijke stakeholders (zie Vlaamse adviesraad voor economische migratie, SERV) en zet structureel overleg op voor economische migratie tussen de regionale stakeholders. Open daarnaast de dialoog met de andere partners in ons land, zowel de andere gewesten als de federale overheid.

#7 Optimaliseer de gemeentelijke en stadsadministratie

Agoria pleit voor een volwaardige digitale onestopshop (makkelijke toegang, transparante procedures, documenten, etc.), meertalig onthaalpersoneel en een doeltreffende organisatie om het imago van de stad op te krikken bij bewoners, bedrijven en werknemers. En zorg ervoor dat het welkomstbeleid perfect toegankelijk is voor Engelstaligen.

Technology for a better world

Door onze bedrijven internationaler en diverser te maken, wil Agoria meewerken aan een samenleving die klaar is om de opportuniteiten van morgen te verzilveren. We creëren meer duurzame jobs en bouwen zo aan een gezonde arbeidsmarkt. Bovendien verhogen we door internationalisering onze concurrentiekracht ten opzichte van andere regio’s. Het doel: ook in de toekomst de Brusselse positie van innovatieleider behouden.

Lees onze aanbevelingen voor andere beleidsniveau's