Onze aanbevelingen voor de politiek: analyse van de partijprogramma's

Ons memorandum En Route 2024 bevat 10 krachtige aanbevelingen in de aanloop naar de gewestelijke, federale en Europese verkiezingen. De hamvraag is nu wat de programma’s van de 12 grootste partijen vertellen over die voorstellen. Nemen ze de prioriteiten van de Belgische technologiebedrijven op? En hoe? 14 experten van Agoria hielden de partijprogramma’s tegen het licht.

Hoe de grootste Nederlandstalige partijen onze voorstellen opnemen in hun programma

Op zoek naar de analyse van de Franstalige partijprogramma's? Die vind je hier.

Onze opinie

Elke partij legt haar eigen accenten, maar wat betekent dat juist voor de federale en gewestelijke verkiezingen? Onze politieke gezichten leggen uit wat voor hen de prioriteiten zijn.

“Niet genoeg aandacht voor een van belangrijkste kopzorgen van bedrijven”

CEO Bart Steukers over de hoge loonkosten voor Belgische technologiebedrijven. 

Ontdek zijn opinie.

“Opportuniteiten voor onze economie afwegen tegen kerktorenmentaliteit”

Jolyce Demely, directeur Agoria Vlaanderen, over een open vizier op het buitenland. 

Ontdek haar opinie.

"Koester de industrie, ze zal je in honderdvoud terugbetalen"

Clarisse Ramakers, algemeen directeur Agoria Wallonie, over de prioriteiten voor Wallonië. 

Ontdek haar opinie.

“Meer bruggen tussen jongeren en bedrijven in Brussel” 

Brieuc Janssens de Varebeke, manager Agoria Brussels, over de Brusselse arbeidsmarkt. 

Ontdek zijn opinie.

Analyse partijprogramma’s: zo ging onze studiedienst we te werk

14 experten van Agoria doken in de partijprogramma’s van de 12 grootste Belgische partijen. Die toetsten ze aan de 10 belangrijkste eisen van de Belgische technologische industrie: bevat het programma de eis? Zo ja, in welke mate stemt de inhoud overeen met de aanbeveling van Agoria? En houden de partijen voldoende rekening met wat belangrijk is voor Belgische technologiebedrijven?