“Meer bruggen tussen jongeren en bedrijven in Brussel”

“Meer bruggen tussen jongeren en bedrijven in Brussel”

Brieuc Janssens - manager Agoria Brussels

Nog één week voor de verkiezingen! Met Agoria hebben we ons verdiept in de programma's van alle partijen en hun voorstellen afgezet tegen de 10 belangrijkste thema's voor onze technologiebedrijven. Ik geef u als directeur van Agoria Brussel graag mijn Brusselse blik. Voor mij is een van de belangrijkste thema's onze Brusselse arbeidsmarkt en de rol die zowel de publieke sector als onze bedrijven daarin spelen.

In de aanloop naar voor Brussel cruciale verkiezingen, wil Agoria de aandacht vestigen op het belang van publiek-private initiatieven, in het bijzonder op het vlak van opleiding. Het is enorm belangrijk om opleidings- en tewerkstellingspolen zoals Digitalcity en Technicity te versterken. Deze centra moeten kunnen rekenen op meer investeringen en een actieve deelname van bedrijven, willen ze een efficiënte motor zijn voor opleiding en tewerkstelling. We zijn dan ook blij met de intenties van de MR, PS en Ecolo op dat vlak, en betreuren anderzijds het gebrek aan duidelijke steun van de N-VA en PTB voor dit specifieke punt.

Jongeren en bedrijven dichter bij elkaar brengen

We moeten ook onze perceptie van jonge werkzoekenden veranderen, een positievere benadering kiezen en hun potentieel meer erkennen. In plaats van ze zo vaak te zien als NEET (Not in Education, Employment or Training) moeten we ze willen zien als UP (Unknown Potential). Die meer bemoedigende visie zal hun integratie in de arbeidsmarkt vergemakkelijken.

Het is in dat licht ook cruciaal om het bedrijfsleven en het onderwijs dichter bij elkaar te brengen. Instrumenten zoals het Beroepenpunt en bedrijfsbezoeken voor leerlingen van alle leeftijden zijn essentieel om de goesting bij jongeren aan te wakkeren en hen een beter inzicht te geven in wat bedrijven juist doen. De cd&v benadrukt het belang van deze initiatieven in zijn Brusselse programma, net als Open VLD Brussel.

Duaal leren blijkt een veelbelovende oplossing te zijn om een snelle en doeltreffende link te leggen tussen theoretische opleiding en praktische toepassing. Het verheugt ons dat de meeste politieke partijen het een warm hart toedragen. Door het bevorderen van programma's voor alternerend leren, die tot nu toe sterk onderbenut zijn gebleven, kunnen we ervoor zorgen dat de vaardigheden die jongeren tijdens hun opleiding verwerven, voldoen aan de werkelijke behoeften van bedrijven.

Vereenvoudigen om jobs te behouden

Het is absoluut noodzakelijk om het verlies van banen met een hoge toegevoegde waarde in Brussel te voorkomen. Er moet een einde komen aan de versnippering van het beleid en er moet een coherent en geharmoniseerd gewestelijk beleid komen voor de 19 gemeentes. Door instellingen te stroomlijnen en administratieve processen te vereenvoudigen, kunnen we een omgeving creëren die gunstiger is voor het creëren en behouden van kwaliteitsvolle jobs, die op hun beurt weer voor indirecte werkgelegenheid zorgen.

We pleiten voor een coherent beleid op gewestelijk niveau, in overleg met de gemeenten, om het ondernemerschap en de werkgelegenheid in Brussel te bevorderen. Administratieve vereenvoudiging en rationalisering van de gewestelijke en intergemeentelijke instellingen zijn cruciaal. Brussel telt momenteel veel te veel overheidsinstanties voor zijn beperkte grondgebied. Een vereenvoudigde en gestroomlijnde aanpak zal de belangen van bedrijven en burgers beter dienen. We lezen dan ook met enthousiasme dat de meeste partijen in hun partijprogramma’s deze aanpak lijken te steunen. Laten we na 9 juni de daad bij het woord voegen!

Tot slot roepen we alle partijen op om deze initiatieven te steunen om van Brussel een dynamisch en welvarend gewest te maken, waar onderwijs en werkgelegenheid nauw met elkaar verbonden zijn en waar ondernemerschap wordt aangemoedigd door een duidelijk en coherent beleid. Dat is broodnodig voor een betere toekomst voor alle Brusseleirs en Brusselessen.