“Opportuniteiten voor onze economie afwegen tegen kerktorenmentaliteit”

“Opportuniteiten voor onze economie afwegen tegen kerktorenmentaliteit”

Jolyce Demely - Algemeen directeur Agoria Vlaanderen

Nog maar 10 dagen tot de verkiezingen! We zijn bij Agoria Vlaanderen in alle partijprogramma’s gedoken en hebben de voorstellen naast de 10 belangrijkste speerpunten voor onze technologiebedrijven gelegd. Voor mij persoonlijk is één van onze belangrijkste speerpunten een open vizier op het buitenland, want dat hebben we vandaag nog láng niet genoeg. Als we onze toppositie als kennisregio willen behouden, moeten we het beste internationale talent aantrekken in ons onderwijs en op onze arbeidsmarkt.

We hebben nog nooit zo'n knelpunteconomie gekend, in Vlaanderen en in zo goed als alle landen rondom ons. Er woedt een internationale war for talent. En die zijn we niet aan het winnen. Onze bedrijven smeken om oplossingen voor de krapte.

Het begint in ons hoger onderwijs, waar we met een open blik internationale studenten en toponderzoekers moeten verwelkomen. Algemeen directeur van de Thomas More-hogeschool vatte het onlangs nog treffelijk samen. In het hoger onderwijs wordt er in Vlaanderen vandaag erg krampachtig omgegaan met de internationalisering die onze bedrijven en kenniseconomie nochtans erg nodig hebben. Op anderstalige opleidingen - in de praktijk vooral Engels - zit er een (erg laag) plafond. PVDA & Groen hebben hierover geen standpunt in hun programma's, Vooruit & cd&v zijn genuanceerd, N-VA en Vlaams Belang zijn tegen, enkel Open VLD wil het percentage anderstalige opleidingen naar omhoog. Vanuit Agoria Vlaanderen kwam al meermaals de vraag om pragmatischer om te gaan met Engels in het onderwijs, zeker voor zeer gespecialiseerde richtingen. Het is in de praktijk onmogelijk én vaak financieel onzinnig om sommige masters in het Engels én het Nederlands te voorzien op élke universiteit. Dankzij een nog nauwere samenwerking tussen het hoger onderwijs en onze Vlaamse bedrijven kunnen we internationale talenten duurzaam op onze arbeidsmarkt houden en meer expertisecentra uitbouwen.

En wat met arbeidsmigratie, zo mogelijk een nog gevoeliger thema? De standpunten van de partijen over arbeidsmigratie variëren zoals je kan verwachten sterk: PVDA en Groen vermelden vooral uitbuiting, misbruik en sociale dumping. Vooruit, cd&v en Open VLD focussen op gerichte migratie voor knelpuntberoepen, maar de twee laatste leggen de nadruk op eerst inzetten op lokale en Europese arbeidskrachten. N-VA richt zich dan weer op hoog- en middengeschoolde migranten, met selectieve en gecontroleerde toelating. Het VB wil geen laag- en middengeschoolde migratie uit niet-EU-landen, enkel hooggeschoolde migranten uit Westerse landen. 

De lijst met knelpuntberoepen waarvoor economische migratie mogelijk is, bevat vandaag amper 29 beroepen, terwijl de VDAB er maar liefst 241 telt. Wij willen dat de volgende Vlaamse regering die lijst continu laat evolueren in lijn met de noden op de arbeidsmarkt, en voor bijvoorbeeld enorm moeilijk te vinden IT-profielen ook meer midden- en laaggeschoolden toegang geeft tot onze arbeidsmarkt.

 Als we Vlaanderen internationaal meer op de kaart willen zetten als kennisregio nummer één in Europa en ons opnieuw in de globale war for talent willen knokken, moeten de oogkleppen minstens een stukje omhoog. Onze beleidsmakers moeten na 9 juni met een open vizier naar het buitenland durven kijken, en de opportuniteiten voor onze economie afwegen tegen kerktorenmentaliteit. Dan kunnen we samen nog veel meer Vlaamse wereldkampioenen creëren.