Voorwoord Waals beleidsniveau

En route ... om het verschil te maken

Wallonië: een buitengewoon gebied van 17.000 km2 boordevol talent, dynamische sectoren, innovatieve bedrijven en hoogwaardige ongeëxploiteerde gronden. Om nog maar te zwijgen over de universiteiten en hogescholen van hoog niveau en de solide overheidsstructuren die stuk voor stuk inzetten op ondersteuning en economische ontwikkeling.

En toch, we slagen er nog altijd niet in om de toegevoegde waarde van onze industriële en technologische bedrijven te verhogen en ze tegelijkertijd zo snel mogelijk koolstofneutraal te maken. Om dit ambitieuze doel te bereiken, moeten we meer dan ooit het verschil maken! Dat doen we door …

#1 … strategische industriële activiteiten te behouden en te ontwikkelen

We steken vaak veel moeite en middelen in het aantrekken van buitenlandse investeerders. Maar een van onze grootste uitdagingen momenteel is ervoor zorgen dat strategische activiteiten stevig verankerd blijven in Wallonië. Het is cruciaal om onze knowhow te behouden in belangrijke domeinen zoals toelevering aan de automobielsector, energie, of defensie aan de auto-industrie, energie, defensie, etc.

In de loop van de volgende zittingsperiode zullen we er dus voor moeten zorgen dat ons beleid ter ondersteuning van de industrie even aantrekkelijk is als het beleid in de andere landen en regio’s van Europa..

Door verder te bouwen op de ecosystemen die we in deze domeinen ontwikkelden, zullen we nieuwe strategische spelers kunnen aantrekken – als onderaannemer of binnen complementaire sectoren – om uitdagingen als koolstofneutraliteit te tackelen.

#2 … talent op te leiden, aan te trekken en te behouden

Wat vandaag echt een rem zet op de groei van onze bedrijven, is de schaarste aan geschoolde arbeidskrachten. Deze uitdaging vraagt echter een aanpak op een aantal niveaus: allereerst moeten we jongeren inspireren om studies te volgen die de deur openen naar een boeiende loopbaan in techniek of technologie. Wie een job zoekt, moeten we dan weer opleidingen aanbieden in sectoren met een brede waaier aan opportuniteiten. En tot slot is het essentieel om de bestaande beroepsbevolking te blijven opleiden, zodat hun skills up-to-date en relevant blijven.

#3 … onze innovaties nog beter in de markt te zetten

Onze steun voor onderzoek en innovatie moeten we absoluut handhaven en zelfs opschroeven, in welke vorm ook. Het is namelijk een van onze grootste troeven!

#4 … onze Waalse ecosystemen naar nieuwe hoogtes te tillen

Dankzij de versterking van hun netwerken en hun stevige lokale verankering zijn bedrijven steeds beter in staat om samen te werken aan uiteenlopende projecten en een kritische massa te bereiken. Zo zijn ze in staat om de vereiste investeringen te doen in de verwerving van nieuwe vaardigheden en de ontwikkeling van infrastructuur – onontbeerlijk om de vele internationale uitdagingen en problemen het hoofd te bieden. 

Laten we dus de handen in elkaar slaan – politici, overheden, bedrijven, vakbonden en burgers – en samenwerken om het verschil te maken voor Wallonië!

Roadmap voor duurzame welvaart

In dit memorandum voor de verkiezingen van 2024 presenteert Agoria concrete aanbevelingen om Wallonië een nieuw elan te geven en ... écht het verschil te maken.

Onze visie beperkt zich dan ook niet louter tot de volgende legislatuur. Voor de leesbaarheid hebben we onze ideeën gebundeld in 11 thema’s, zoals digitalisering, onderzoek en ontwikkeling, innovatie, circulaire economie en milieu. Zo presenteren we je een gedetailleerd stappenplan richting duurzame welvaart.

Soms nemen we vertrouwde paden, soms wagen we ons op onbetreden routes en af en toe slaan we volledig nieuwe wegen in. En dat alles met een positieve mindset. Want we zijn er zeker van: Wallonië barst van de mogelijkheden om een niet te missen economische regio te worden en zich schrap te zetten voor de uitdagingen van morgen.

En route!

  • Clarisse Ramakers - Directeur Agoria Wallonë Clarisse Ramakers - Directeur Agoria Wallonë
  • Alain Quevrin - Voorzitter Agoria Wallonië Alain Quevrin - Voorzitter Agoria Wallonië