Voorwoord Vlaams beleidsniveau

De technologische industrie: motor voor welvaart in Vlaanderen

Met meer dan 10.000 bedrijven, 223.000 werknemers en 10,5% van het bruto regionaal product is de technologische industrie één van de sterkhouders van de Vlaamse economie. Bovendien is de sector sterk internationaal gericht: van de 114 miljard euro jaaromzet wordt de helft gerealiseerd dankzij export.

In 2022 investeerde de technologische industrie 2,6 miljard euro en bedroegen de uitgaven voor Onderzoek en Ontwikkeling ruim 3 miljard euro. Anders gezegd: de sector innoveert continu om aan de wereldtop te blijven en binnen Vlaanderen duurzame welvaart te creëren.

Sterk industrieel weefsel met enkele aandachtspunten

Ons ondernemerschap, de knowhow van onze medewerkers, de aanwezigheid van internationaal gerenommeerde universiteiten, hogescholen en onderzoeks- en kenniscentra, fiscale incentives voor O&O, onze logistieke ligging, de industriële symbiose ... Stuk voor stuk dragen ze bij tot het sterke industriële weefsel waar onze regio op kan bogen.

Tegelijk legden de coronapandemie en de energiecrisis de vinger op de kwetsbaarheid van dat ecosysteem. Denk maar aan onze energie- en materiaalafhankelijkheid van een beperkt aantal landen. Onze bedrijven kregen er de voorbije jaren een stevige dreun door, maar ze hielden zich bijzonder goed staande of krabbelden snel terug recht.

Onzekere toekomst voor onze kenniseconomie

Onze competitiviteit blijft echter onder druk staan en het tekort aan talent zet een steeds grotere rem op de bedrijfsgroei. Bovendien is er niet snel beterschap in zicht.

Zo startten het voorbije jaar nooit minder jongeren in een STEM-richting. Technisch geschoolden verdienen dringend meer waardering in onze maatschappij. Ook blijven we slecht scoren op levenslang leren, terwijl de snelle technologische ontwikkeling steeds meer nieuwe competenties vergt.

Om internationale investeringen aan te trekken, trekt Vlaanderen dan weer vaak aan het kortste eind in de subsidiewedloop. Verder bezorgt de beschikbaarheid van betaalbare energie in de toekomst onze ondernemers kopzorgen, net als de aankomende golf van Europese regelgeving.

Roadmap voor duurzame welvaart

De technologische industrie moeten we in Vlaanderen koesteren en verankeren. Ze is immers de ruggesteun van onze economie. Daarom delen we in dit memorandum een aantal oplossingen en aanbevelingen om onze industrie te versterken én duurzaam te verankeren in onze regio.

De voorwaarde: een ambitieuze Vlaamse Regering met een langetermijnvisie die een daadkrachtig beleid voert en de juiste prioriteiten legt. Verder staat een ‘fitte’ overheid hoog op de prioriteitenlijst. Een overheid die haar uitgaven onder controle heeft, zich focust op haar kerntaken, en inzet op administratieve vereenvoudiging.

Tot slot is samenwerking belangrijker dan ooit voor die duurzame toekomst. Tussen ministers, beleidsdomeinen en beleidsniveaus in de eerste plaats. Maar ook tussen overheden en publieke en private stakeholders. Wij staan alvast klaar om de komende maanden de dialoog aan te gaan. En reken zeker ook de komende legislatuur op ons als sterke partner.

En Route!

  • Jolyce Demely - Directeur Agoria Vlaanderen Jolyce Demely - Directeur Agoria Vlaanderen
  • Tim Berckmoes - Voorzitter Agoria Vlaanderen Tim Berckmoes - Voorzitter Agoria Vlaanderen