Voorwoord Europees beleidsniveau

Europa staat voor moment van de waarheid

De legislatuur 2019-2024 loopt op haar laatste benen. Voor Europa komt zo een einde aan een bijzonder bewogen én ambitieuze periode. 

Bewogen … omdat Europa vaak in het defensief werd gedwongen. Van de coronapandemie over het conflict in Oekraïne tot de energiecrisis, de uitdagingen kwamen in sneltempo op ons af. Deze crisissen vereisten een antwoord en dat kwam er met acties zoals een Europees herstelplan (Recovery and Resilience Facility, RRF) en de diversificatie van onze energievoorziening. 

Ambitieus … omdat de EU met de Green Deal eind 2019 een plan op tafel legde dat vorm moest geven aan de ambitie om van Europa het eerste klimaatneutrale continent te maken tegen 2050. Om dat mogelijk te maken, rolden de Europese instellingen een ongeziene reeks aan regelgevende initiatieven uit. Intussen stond de wereld niet stil. Zo lanceerde de VS met de Inflation Reduction Act (IRA) halfweg 2022 een groot en aantrekkelijk subsidieprogramma voor groene technologieën.

Van coherente regelgeving tot sterke handelsverdragen

De technologische sector kijkt reikhalzend – maar ook met kritische zin – uit naar de volgende legislatuur. Veel van wat recent in gang is gezet, komt binnenkort immers tot volle wasdom: de groene transitie, de digitale transitie, het nieuwe industriebeleid, etc.

Hoe zorgen we er tijdens dit scharniermoment voor dat de huidige ontwikkelingen onze competitiviteit versterken, eerder dan ons buitenspel zetten? Voor Agoria bevat het antwoord op die vraag minstens 3 actiepunten.

#1 Samen voor een duurzame invulling van nieuwe regelgeving 

Europa lanceerde een historisch aantal nieuwe regelgevende initiatieven en stak nog meer wetgeving in de pijplijn. Tijdens de volgende legislatuur is het tijd om al die woorden in de praktijk te brengen. Voor het welslagen van die fase ziet Agoria een aantal sleutelbegrippen: pragmatisme, coherentie, co-constructie, impact, talent en eerlijke concurrentie. Doen we dit goed, dan kunnen de bedrijven in de technologische sector het voortouw nemen in de decarbonisatie, digitalisering en versterking van de industriële basis in Europa.

#2 Samen voor een duurzame concurrentiepositie van onze bedrijven

Enkel met een innovatieve en concurrentiële technologische sector zijn de ambitieuze politieke doelstellingen van de EU haalbaar. Daarom vraagt Agoria om een prioriteit te maken van de productiviteit en het concurrentievermogen van bedrijven door:

- de goede werking van de interne markt te vrijwaren en uit te diepen,

- een innovatievriendelijk wetgevend kader te creëren,

- een open handelsagenda na te streven en handelsbelemmeringen te beperken.

Bedrijven moeten actief betrokken worden in de realisatie van de groene en digitale agenda van de overheden.

#3 Samen voor duurzame oplossingen om relevant te blijven

Europa boekt vooral successen wanneer het snel en eensgezind optreedt. Die aanpak zal nóg belangrijker worden wanneer 85% van de globale groei in de toekomst buiten de EU zal plaatsvinden. Op de lange termijn moeten we naar gemeenschappelijk gedragen oplossingen streven om Europa relevant te houden. Een fragmentatie van de interne markt moet vermeden worden, net zoals een té verregaande versoepeling van het staatssteunkader. Sterke Vrijhandelsakkoorden moeten geratificeerd en uitgevoerd worden.

Roadmap voor duurzame welvaart

In dit memorandum voor de verkiezingen van 2024 legt Agoria concrete aanbevelingen op tafel om bovenstaande actiepunten waar te maken. Daarbij kijken we niet enkel naar de volgende legislatuur, maar ook verder. 

Om het voor u overzichtelijk te houden, verdeelden we onze aanbevelingen over 8 thema’s, van digitalisering tot onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Op die manier creëren we een gedetailleerde roadmap naar duurzame welvaart. 

Soms stellen we gekende routes voor, soms onbetreden afslagen, en soms volstrekt nieuwe trajecten. Maar altijd met dezelfde positieve ingesteldheid. Want één ding kunnen we u al meegeven: we zien vooral kansen om onderweg te bouwen aan Europa’s leiderschap.

En route!

Laurent Hellebaut                   Bart Steukers

  • EU Affairs coördinator EU Affairs coördinator
  • CEO Agoria CEO Agoria