Umicore: "Dringend nood aan groene taxshift voor energie" (video)

Umicore: "Dringend nood aan groene taxshift voor energie" (video)

Bedrijven moeten zelf kunnen bepalen hoe ze hun doelstellingen rond hernieuwbare energie invullen, zeggen Wouter Ghyoot, VP Government Affairs van Umicore en Bart Steukers, CEO van Agoria, in de aanloop naar de verkiezingen van 2024: "Als we concrete oplossingen daarvoor kunnen implementeren via een duwtje in de rug van de overheden, dan zijn we er allemaal klaar voor. Let's go for it."

Agoria-lid Umicore heeft op het vlak van broeikasgasemissies de ambitie om tegen 2035 voor de hele groep net zero te zijn in scope 1 en scope 2. Bovendien wil het bedrijf in Europa tegen 2025 volledig op hernieuwbare energie draaien. Een mooi voorbeeld dus van een technologiebedrijf dat van de groene transitie een succes wil maken. 
    
Ambities alleen volstaan echter niet. Er is ook nood aan een ondersteunende overheid die de geleverde inspanningen vergemakkelijkt. En daar wringt het schoentje nog, stelt Wouter Ghyoot, VP Government Affairs van Umicore, vast: "De implementatie van het Europese Fit for 55-pakket brengt voor bedrijven toch heel wat obstakels met zich mee. Denk aan windturbines. Voor je die kan plaatsen moet je in ons land meestal door lange vergunnings- en beroepsprocedures. Of wat zonnepanelen betreft is de overheid nogal instructief over het feit dat die absoluut op de daken van bedrijfsterreinen moeten worden geplaatst."
    
Bij Agoria vinden we, net als Umicore, dat we meer groene energie nodig hebben. Dat kan bijvoorbeeld door van de Noordzee een grote offshore windenergiecentrale te maken en de daar gegenereerde stroom via Power Purchase Agreements (PPA) naar de bedrijven toe te brengen. Daarnaast is er dringend nood aan een groene taxshift. De lasten op elektriciteit zijn in ons land enorm hoog en dat tast de competitiviteit van onze energie-intensieve bedrijven aan. Dat moet veranderen. Verder mag de ambitie van overheidswege gerust een stuk hoger: bedrijven én gezinnen staan klaar om mee te gaan in de groene transitie, nu is het aan de overheid om een duwtje in de rug te geven bij de implementatie.