Doccle: "Er moet een debat worden gevoerd over de essentiële rol van de overheid"

Doccle: "Er moet een debat worden gevoerd over de essentiële rol van de overheid"

Wat doet Doccle? 

Doccle is het grootste onafhankelijke digitale administratieplatform in Europa. Het centraliseert uiteenlopende belangrijke documenten, zoals facturen, contracten, loonfiches enz. Doccle archiveert niet alleen, maar biedt gebruikers ook de mogelijkheid om facturen te betalen en documenten te ondertekenen en uit te wisselen. Het in Leuven gevestigde IT-bedrijf bestaat in 2024 tien jaar en telt 42 medewerkers.

Bram Lerouge: "Sinds de lancering van Doccle in 2014 hebben we een stevige groei doorgemaakt. Vandaag maken meer dan drie miljoen mensen gebruik van ons platform, waarmee we 63% van de Belgische gezinnen bereiken. Bovendien tellen we ook 180.000 zakelijke gebruikers. We doen het vooral goed bij zelfstandige ondernemers en kleine ondernemingen."

Fiscale stimuli helpen

"We blijven investeren in de ontwikkeling van ons platform en in extra functies", gaat hij verder. "De helft van onze medewerkers werkt in R&D. Het is geen geheim dat we voorstander zijn van een belastingregeling die R&D ondersteunt. De afschaffing van de gunstige belastingregeling voor auteursrechten is een ander verhaal. Het wegvallen van deze aantrekkelijke vorm van belonen heeft grote gevolgen voor onze loonkosten."

Van energieleveranciers, ziekenhuizen en ziekenfondsen tot banken en verzekeringsmaatschappijen: in vrijwel iedere sector gebruiken bedrijven het Doccle-platform om veilig en efficiënt documenten uit te wisselen met hun klanten. En de overheid? Bram Lerouge: "Ook de overheid gaat helemaal voor digitale administratieve processen. Maar de samenwerking tussen IT-spelers en overheidsdiensten zou veel vlotter en transparanter kunnen verlopen."

Het is geen geheim dat we voorstander zijn van een belastingregeling die R&D ondersteunt.

—   Bram Lerouge, CEO van Doccle

Oneerlijke concurrentie uitschakelen

De federale overheid heeft onlangs een certificatieproces voor digitale aangetekende zendingen opgezet. Die demarche past in het kader van de Europese eIDAS-verordening. Bram Lerouge: "Om aan een elektronische zending dezelfde bewijskracht te kunnen verlenen als aan de traditionele papieren versie, moet het digitale proces aan een aantal criteria voldoen. Doccle beschikt over een functie voor aangetekende zendingen. Dit leek ons een niet te missen kans. We werken er dan ook hard aan om gecertificeerd te worden."

Tot de overheid besluit dat alle stukken die naar de eBox – de digitale brievenbus van de overheid voor burgers – worden gestuurd automatisch als elektronische aangetekende zendingen worden beschouwd, zonder dat aan de technische criteria van de eIDAS-verordening wordt voldaan. 

Bram Lerouge: "Er is vrije toegang verleend aan overheidsbedrijven. De overheid neemt private IT-spelers dus echt de wind uit de zeilen door wetgeving te gebruiken om hun eigen regels voor privéspelers te omzeilen. De onzekerheid die daardoor ontstaat, werkt ontmoedigend om te investeren in je eigen toepassingen en nieuwe functies."

Het is van het grootste belang dat de overheid voor digitale administratie gaat. Maar de vraag is of ze ook zelf tools moet ontwikkelen.

—   Bram Lerouge, CEO van Doccle

De essentiële rol van de overheid?

"Het is van het grootste belang dat de overheid werkt aan een digitale administratie maar de vraag is of ze ook zelf tools moet ontwikkelen", besluit hij. "Er zijn veel softwareontwikkelaars op de markt die met een indrukwekkend traject een degelijke reputatie hebben opgebouwd en die beschikken over specialistische kennis en uitgebreide ervaring."

Volgens de CEO van Doccle is dit de boodschap aan overheden: benut deze expertise in plaats van jarenlang aanzienlijke budgetten te spenderen aan de in-houseontwikkeling en de maintenance van een applicatie. Bram Lerouge: "Ik ben ervan overtuigd dat er genoeg competente spelers in de IT-sector zijn om de overheid te adviseren en te ondersteunen. Het is de hoogste tijd om een debat te voeren over de essentiële rol van de overheid!"